SOLIDWORKS Drawings

Thomas Skipper · 11. februar 2021

Du bliver fortrolig med de forskellige typer views og lærer at tilpasse dem til dine egne arbejdsopgaver. Du vil komme til at arbejde med opsætning af 2D templates i Property Tab Builder, oprettelse og tilretning af tegningshoved samt generering og opsætning af styklister og tabeller. Derudover kommer vi ind på målsætning, symboler og tolerancer samt brugen af SOLIDWORKS Design Checker og SOLIDWORKS Task Sceduler. Kurset er normalt et 2 dages kursus.

 • Essential Drawing
 • Templates
 • Tegningshoved
 • Property Tab Builder
 • Views
 • Annotations
 • Advanced Detailing Tools
 • Styklister og tabeller
 • SOLIDWORKS Design Checker
 • SOLIDWORKS Task Scheduler

Kursus Content

Udvid alle

About Instructor

+16 enrolled
Not Enrolled
7.500 kr.

Kursus Includes

 • 14 Lektioner
 • 35 Emner

Responses